Algemene Voorwaarden 2020-01-01T15:05:21+01:00

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op alle opdrachten.

Voor zaken die niet in deze algemene voorwaarden beschreven staan, bij onduidelijkheden of onvolkomenheden, geldt altijd als back-up de algemene voorwaarden van de NOBCO. Op verzoek is een exemplaar hiervan te verkrijgen.

De persoonlijke processen die zich gedurende de opdrachten kunnen afspelen zijn privé en worden volgens het privacy reglement als zodanig behandeld.

Na het uitvoeren van de opdracht ontvangt de opdrachtgever aan het einde van de maand een factuur. Dit bedrag dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur op mijn rekening te zijn bijgeschreven. Bij verhindering hiervan verzoek ik u dit mij zo spoedig mogelijk te melden.

Bij annulering van de opdracht binnen 24 uur bent u de totale werkuren van die 24 uur verschuldigd. Een uitzondering hierop is een overlijden in de terminale zorg.

Indien een betaling niet tijdig is verricht, is mijn organisatie bevoegd over te gaan tot invordering per incasso van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan verschuldigde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Enkele gegevens van LilianeZorg zijn:

KvK: 68848536

KIWA keurmerk: 13079

BIG registratie: 19046732430

AGB code LilianeZorg: 91100676 en persoonlijk AGB code: 41412493

V&VN lidmaatschap: 243349

BTW-id: NL00118400287