Privacyreglement

Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever. LilianeZorg draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting en van eventueel derden die ingeschakeld zijn bij het uitvoeren van de  werkzaamheden.

Het privacyreglement is conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving, welke sinds 1 mei 2018 van kracht gegaan is.