Loading...
Stervensbegeleider 2019-02-11T14:18:20+00:00

Terminale zorg thuis

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met pijn, ziekte, sterven, verlies of rouw.

Bent u terminaal en wilt u zorg thuis?

Twijfelt u of u uw laatste dagen thuis wilt doorbrengen of beter naar een hospice kunt gaan?

Wilt u informatie over hoe u thuis, zowel in Nederland, als in Frankrijk uw laatste dagen kunt doorbrengen?

Wilt u als dochter, zoon, partner, vriend(in) weten hoe om te gaan met een terminale partner, vriend(in), ouder, kind?

Leven tot het moment van afscheid daar is. 

Inmiddels heb ik vele terminale cliënten en hun naasten ondersteunt in de laatste fase van het leven. Daarmee heb ik geleerd dat elk leven, elke persoon en elke situatie uniek is.

De zorg die ik bied is altijd gericht op het verzachten en verlichten van het lijden (geestelijk en lichamelijk), de kwaliteit van leven (wat doet er nog echt toe), kwaliteit van zorg (wat heeft een meerwaarde), kwaliteit van sterven (er zijn vele mogelijkheden) en voor de naast betrokkenen, gezond verder leven na verlies (hoe je naaste sterft is belangrijk voor jouw rouwproces).

De laatste levensfase is een vaak emotioneel geladen periode met veel zorg en vragen. Er kunnen zijn voor u in uw laatste levensfase en kunnen voldoen aan uw laatste wensen is wat binnen het verpleegkundig vak mij een meerwaarde heeft gegeven. Daarbij is elk mens uniek; heeft zijn of haar eigen fases en een eigen verleden, eigen eigenaardigheden, eigen kijk op zaken, eigen (religieuze) beweegreden en eigen wensen. Daar voor staan, er zijn, luisteren, regelen en vooral de eigen regie bij u laten. Het besef te gast zijn in uw thuissituatie en puur en alleen ondersteunend te zijn. Dat is waar ik voor sta.

U kunt mij altijd benaderen voor een vrijblijvend advies.
Neem contact op