Loading...
Wijkverpleging/Zorgadviseur/Casemanager/Indicatiesteller 2020-01-01T16:35:14+00:00

Wijkverpleging/Zorgadviseur/Casemanager/Indicatiesteller

Bent u op zoek naar een Wijkverpleegkundige? Heeft u een indicatie nodig? Wilt u weten of u zorg kunt krijgen? Waar u voor verzekerd bent en waarvoor niet? Welke vraag u ook heeft; ik kan u hiermee verder helpen.

Wilt u advies over thuis blijven wonen of naar een aanleunwoning of verpleeghuis of misschien zelfs verpleeghuiszorg thuis (VPT/MPT)?

Weet u niet hoe u uw zorg geregeld moet krijgen door de wirwar aan regels, welke hulpmiddelen er allemaal zijn en hoe u deze kunt krijgen/huren/lenen? 

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie en wilt u vervolgens direct naar huis om te revalideren en liever niet naar een revalidatiecentrum?

Wilt u een zorg ontvangen, maar weet u niet hoe dit in zijn werk gaat?

Ik ben een HBO Wijkverpleegkundige, tevens Zorgadviseur en kan u ondersteunen bij een plotselinge verandering in uw gezondheidssituatie, waarbij de vragen zich opstapelen. Ik leg u graag uit wat de mogelijkheden zijn binnen de wirwar van wetten en regels en, indien nodig, regel ik dit ook voor u. 

Ik kan u helpen met het nemen van een besluit. Ik leg u dingen uit, maak u wegwijs in de wetten en regels omtrent de ziektekostenverzekering, de gemeente of het zorgkantoor, opdat u zelf een verantwoorde keuze kan maken. Wat u aan zorg kunt ontvangen via uw zorgverzekeraar, zorgkantoor of uw gemeente en welke zorg u zelf moet bekostigen. Vervolgens kan ik u over uw situatie een advies geven.

Als BIG geregistreerde Wijkverpleegkundige kan ik de indicatie bij de zorgverzekeraar of het zorgkantoor (Wlz) voor u regelen, zodat u zorg aan huis kunt ontvangen.

Tevens ben ik bevoegd en bekwaam in bijna alle verpleegkundige handelingen in verpleeghuis en de thuiszorg. Ook kan ik u begeleiden in het leren handelingen zelf te doen. Dit kan zijn uw bloedsuikerwaarden te bepalen en op verzoek van de huisarts of diabetisch verpleegkundige kan ik u leren gebruik te maken van een bijspuitschema, injecties tijdelijk of voor langere tijd zelf toedienen, stoma te verzorgen, zelf te katheteriseren, maar ook die Vit B12 injectie eens in de zes weken. 

U kunt mij altijd benaderen voor advies.
Neem contact op